Jorit 5213
Voel de hartslag van onze levendige bedrijfscultuur

Welkom in ons team

De culture memo

De ziel van Bluestream

Bluestream heeft een cultuur waarin medewerkers centraal staan, met flexibiliteit, betrokkenheid en waardering als belangrijke pijlers. We ondersteunen en trainen onze medewerkers zodat ze steeds beter kunnen worden in wat ze dagelijks doen. Niet alleen vraagt onze industrie hierom, maar we vinden het ook belangrijk om onze medewerkers te laten groeien, zowel in hun specialistische functiecompetenties als in hun persoonlijke ontwikkeling. Bluestream investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers en biedt loopbaanmogelijkheden, zodat zij binnen de organisatie kunnen groeien en zich kunnen ontplooien.
Samen zijn we Bluestream!

Bluestream team

Informele werkomgeving

De organisatie heeft een informele werkomgeving gecreëerd waarin persoonlijk contact, respect en een goede werk/privé-balans centraal staan. Gezien het internationale karakter van onze organisatie, besteden we veel aandacht aan diversiteit. Daarnaast stimuleren we gewaardeerde gedragingen, zoals klantgerichtheid, innovativiteit, integriteit en betrokkenheid. Bluestream streeft ernaar om een betrouwbare en efficiënte organisatie te zijn, waar medewerkers en klanten trots op kunnen zijn.

Een toekomstgerichte werkgever

Bluestream waardeert de inzet en betrokkenheid van haar medewerkers. We creëren een werkomgeving waarin flexibiliteit centraal staat, zodat medewerkers zowel op locatie als op kantoor en bij klanten kunnen werken. Hierdoor ervaren ze een gevarieerde baan in een dynamische industrie. Daarnaast biedt Bluestream een goed marktconform salaris dat jaarlijks kan groeien, een jaarlijkse prestatiebonus en winstuitkering.
We zijn trots dat Bluestream een toekomstgerichte werkgever is, gebaseerd op onze vier kernwaarden: klantfocus, innovatie, integriteit en toewijding.

Bluestream Offshore ROV OWF renewable energy

Wat hebben we mensen te bieden?

Bij Bluestream behandelen we onze medewerkers niet alleen als personeel, maar als individuen. We bieden persoonlijke ondersteuning en creëren een informele werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Collega’s tonen interesse in elkaar, vragen hoe het met elkaar gaat en helpen elkaar wanneer dat nodig is. Op die manier ontstaat er een hechte band en een gezellige werksfeer. Samen lunchen versterkt ons teamgevoel en draagt bij aan de informele sfeer die we koesteren. Daarnaast vinden we een goede werk/privé-balans belangrijk, zodat je flexibel kunt werken en voldoende tijd hebt voor je persoonlijke leven.

Diversiteit en inclusiviteit

Bluestream biedt een veilige en gezonde werkomgeving voor al haar medewerkers. We vinden diversiteit en inclusiviteit belangrijk omdat dit essentieel is voor ons succes en onze continuïteit.
We respecteren elke medewerker, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond of andere persoonlijke kenmerken. 
We bieden iedereen eerlijke en gelijke kansen en respecteren de waardigheid, individualiteit en privacy van iedereen. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie, intimidatie of pesterijen, zowel verbaal als fysiek.
We willen de beste mensen aantrekken, ontwikkelen en behouden, mensen die zich identificeren met de normen en waarden van onze organisatie en het beste in zichzelf en hun team naar boven kunnen halen. 

Culture memo

Open en eerlijk communiceren

Bij Bluestream houden we van eerlijke en open communicatie en erkennen we het recht van iedereen om zijn mening te uiten. We geven onze medewerkers de kracht om het beste uit communicatie en interacties met anderen te halen. Onze standaardpraktijk is luisteren wanneer anderen spreken, communiceren zonder oordeel vanuit onze eigen expertise en ervaring, begrip tonen voor anderen en iedereen de tijd geven om te spreken. Het is bijvoorbeeld niet gepast om namens anderen te communiceren zonder toestemming, algemene aannames te doen of ervan uit te gaan dat iedereen dezelfde mening, overtuigingen, waarden en conclusies deelt. We tolereren geen beledigend taalgebruik, respectloze uitspraken en roddelen.

Valued behaviours

Binnen Bluestream worden bepaalde gedragingen gestimuleerd. Deze gewaardeerde gedragingen omvatten samenwerking in teamverband, verantwoordelijkheid nemen, inzet, betrokkenheid en efficiëntie in het werk. Er heerst een cultuur van openheid en eerlijkheid, waarin mensen vragen durven te stellen en duidelijkheid zoeken. Bluestream waardeert mensen die verantwoordelijkheid nemen. Deze gewaardeerde gedragingen dragen bij aan een betrouwbare en efficiënte organisatie.

Bij Bluestream willen we het beste uit jou halen!

We zijn er trots op dat we een ondersteunende en inclusieve werkomgeving bieden, waarin je kunt groeien, jezelf kunt zijn en verantwoordelijkheid kunt nemen. We geloven in het potentieel van onze medewerkers en willen hen alle kansen geven om te slagen binnen onze organisatie en als mens.