Bluestream Mike and Rolf
Bluestream haalt het beste in je naar boven

Welkom in ons team

De Culture Memo

De ziel van Bluestream

Bluestream heeft een cultuur waarin medewerkers centraal staan en waarin flexibiliteit, betrokkenheid en waardering belangrijk zijn. We faciliteren medewerkers op verschillende gebieden, zoals werkzaamheden, carrière en financiën. De organisatie creëert een informele werkomgeving waarin persoonlijk contact, respect en een goede werk/privé-balans centraal staan. Er is aandacht voor diversiteit en het stimuleren van gewaardeerde gedragingen, zoals teamwork, hard werken, motivatie, zelfstandigheid en eerlijkheid. Bluestream wil een betrouwbare en efficiënte organisatie zijn, waar medewerkers trots op kunnen zijn. Bluestream streeft ernaar het beste uit elke medewerker te halen en biedt volop kansen voor groei en ontwikkeling.

Bluestream is erop gericht de medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren bij hun werkzaamheden, carrière en financiële behoeften. 
Bluestream waardeert de inzet en betrokkenheid van haar medewerkers. We creëren een werkomgeving waarin flexibiliteit centraal staat, waardoor medewerkers zowel op de werf, op kantoor als bij klanten en op locatie kunnen werken. Hierdoor kunnen ze een mooie afwisselende baan in een dynamische industrie ervaren. Bluestream investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers en biedt loopbaanmogelijkheden, zodat ze kunnen groeien en zichzelf kunnen ontplooien binnen de organisatie. Daarnaast zorgt Bluestream voor een goede financiële beloning, met marktconforme salarissen, jaarlijkse groei, persoonlijke bonussen en winstdeling.
We zijn er trots op dat Bluestream een toekomstgerichte werkgever is, gebaseerd op onze vier kernwaarden: klantfocus, innovatie, integriteit en toewijding. (Zie kernwaarden)

Wat hebben we mensen te bieden?
Bij Bluestream behandelen we onze medewerkers niet alleen als personeel, maar als individuen. We bieden persoonlijke ondersteuning en creëren een informele werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Collega’s tonen interesse in elkaar, vragen hoe het met elkaar gaat en helpen elkaar wanneer dat nodig is. Op die manier ontstaat er een hechte band en een gezellige werksfeer. Samen lunchen versterkt ons teamgevoel en draagt bij aan de informele sfeer die we zo koesteren. Daarnaast vinden we een goede werk/privé-balans belangrijk, zodat je flexibel kunt werken en voldoende tijd hebt voor je persoonlijke leven.

Diversiteit en inclusiviteit
Bluestream biedt een veilige en gezonde werkomgeving voor al onze medewerkers. We waarderen diversiteit en respecteren we iedere medewerker, ongeacht hun gedrag, gender of andere persoonlijke kenmerken.
We streven naar diversiteit en inclusie, omdat dit essentieel is voor ons succes en continuïteit. We willen de beste mensen aantrekken, ontwikkelen en behouden, mensen die zich identificeren met de normen en waarden van onze organisatie en het beste in zichzelf en hun team naar boven kunnen halen. Diversiteit en inclusie zijn dan ook belangrijke pijlers in onze bedrijfscultuur. We bieden iedereen eerlijke en gelijke kansen, ongeacht leeftijd en culturele achtergrond.
We respecteren de waardigheid, individualiteit en privacy van iedereen. We tolereren nooit enige vorm van discriminatie, intimidatie of pesterijen, zowel verbaal als fysiek, gebaseerd op leeftijd, geslacht, nationaliteit, ras, religie of seksuele voorkeur.

Open en eerlijk communiceren
Bij Bluestream houden we van eerlijke en open communicatie en erkennen we het recht van iedereen om zijn mening te uiten. We geven onze medewerkers de kracht om het beste uit communicatie en interacties met anderen te halen. Onze standaardpraktijk is luisteren wanneer anderen spreken, communiceren zonder oordeel vanuit onze eigen expertise en ervaring, begrip tonen voor anderen en iedereen de tijd geven om te spreken. Het is echter niet gepast om namens anderen te communiceren zonder toestemming, algemene aannames te doen of ervan uit te gaan dat iedereen dezelfde mening, overtuigingen, waarden en conclusies deelt. We tolereren geen beledigend taalgebruik, respectloze uitspraken en roddelen.

Valued Behaviours.
Binnen Bluestream worden bepaalde gedragingen gewaardeerd en gestimuleerd. Deze gewaardeerde gedragingen omvatten teamwork, hard werken, motivatie, zelfstandigheid en eerlijkheid. Medewerkers worden aangemoedigd om samen te werken en in een teamverband verantwoordelijkheid te nemen. Ze worden gewaardeerd voor hun inzet, betrokkenheid en efficiëntie in het werk. Er is een cultuur van openheid en eerlijkheid, waarin mensen vragen durven te stellen en duidelijkheid zoeken. Bluestream waardeert mensen die verantwoordelijkheid nemen. Deze gewaardeerde gedragingen dragen bij aan een betrouwbare en efficiënte organisatie.

Bij Bluestream willen we het beste uit jou halen!
We zijn er trots op dat we een ondersteunende en inclusieve werkomgeving bieden, waarin je kunt groeien, jezelf kunt zijn en verantwoordelijkheid kunt nemen. We geloven in het potentieel van onze medeweerkers en we willen hen alle kansen geven om te slagen binnen onze organisatie.